Regulamin Gry Miejskiej

"Odważnie Twórzmy Pokój – BŚP 2016”

Postanowienia ogólne.

 1. Gra miejska "Odważnie Twórzmy Pokój – BŚP 2016" (dalej „Gra”) organizowana jest przez Chorągiew Kujawsko-Pomorską ZHP – Hufiec Toruń. Grę współorganizuje 86 Toruński Szczep Harcerski „Per Aspera Ad Astra”.
 2. Gra współfinansowana jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przez Urząd Miasta Torunia
 3. W Grze mogą brać udział patrole harcerskie i zespoły szkolne z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, które zapisały się na nią przez formularz internetowy udostępniony na stronie
 4. Udział w Grze jest bezpłatny
 5. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest rejestracja patrolu przez formularz internetowy na stronie

Czas trwania.

Gra zostanie przeprowadzona w środę, 14 grudnia 2016 r. w godz. 14.00 – 16.00 na terenie Starówki miasta Torunia.

Warunki uczestnictwa i przebieg konkursu.

 1. Tematem przewodnim Gry będzie idea Betlejemskiego Światła Pokoju, a przede wszystkim tegoroczne hasło imprezy, tj. „Odważnie twórzmy pokój”.
 2. Gra przeznaczona jest dla wszystkich uczestników przekazania Światła, którzy lubią dobrą zabawę i ruch na świeżym powietrzu.
 3. W Grze może wziąć udział nie więcej niż 300 osób.
 4. W imprezie mogą uczestniczyć osoby, których stan zdrowia to umożliwia.
 5. Uczestnicy zapisują się na Grę jako patrole. Minimalna ilość osób w patrolu to 4 osoby, maksymalna ilość to 15 osób. Każda zmiana ilości osób musi zostać skonsultowana z organizatorem Gry.
 6. Warunkiem udziału w Grze jest rejestracja patrolu. O zakwalifikowaniu do udziału w Grze decyduje kolejność zgłoszeń.
 7. Osoby niepełnoletnie poniżej 18 roku życia mogą uczestniczyć w imprezie pod opieką rodziców bądź ich prawnego opiekuna = za pisemną zgodą rodziców.
 8. Podczas Gry każdy patrol musi posiadać telefon komórkowy, za pośrednictwem którego będzie

Numer tego telefonu patrol musi podać organizatorom w chwili wysyłania zgłoszenia udziału w Grze.

 1. Zgłoszenia do Gry przyjmowane są do 11 grudnia 2016 r. godz. 23.59. Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz znajdujący się na stronie .

Zgłoszenie patrolu musi zawierać: imię i nazwisko opiekuna, kontakt e-mail, numer telefonu, liczbę osób w patrolu.

 1. Każdy patrol po weryfikacji zgodności zgłoszenia z regulaminem Gry otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, a następnie informacje niezbędne do rozpoczęcia Gry. Zgłoszenie jest ważne, jeżeli patrol otrzymał potwierdzenie w formie e-mail.
 2. Gra rozpocznie się 14 grudnia 2016 r. o godz. 14.00 na terenie Toruńskiej Starówki. W celu rozpoczęcia gry należy zarejestrować patrol i pobrać kartę patrolu. Miejsce rejestracji zostanie podane po zgłoszeniu patrolu na Grę.
 3. Członkowie patrolu muszą poruszać się razem. W każdym punkcie Gry liczba graczy w patrolu będzie weryfikowana z liczbą graczy zgłoszoną w formularzu rejestracyjnym. W razie niezgodności patrol może zostać zdyskwalifikowany.
 4. Gra kończy się 14 grudnia 2016 r. o godz. 15.50 – o tej godzinie punkty zostaną zamknięte.
 5. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim i w związku z tym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
 6. Poprzez nadesłanie zgłoszenia do udziału w Grze członkowie patrolu (uczestnicy) wyrażają zgodę na:
 • wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;
 • przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry o (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Dz.U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

16. Odbierając Kartę Gracza, uczestnik zgadza się na warunki Gry i potwierdza, że zapoznał się z jej regulaminem.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu, głos rozstrzygający należy do organizatorów.
 2. Ze względu na charakter gry nie będą wyłaniane najlepsze patrole.

Wygra każdy patrol, który odwiedzi wszystkie punkty i zdobędzie puzzle niezbędne 

Chorągiew Kujawsko-Pomorska
Związku Harcerstwa Polskiego
im. Mikołaja Kopernika
ul. Dworcowa 56, 85-010 Bydgoszcz

tel/fax: 52-322-20-68
Strona WWW: http://kp.zhp.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KONTO:

06 8144 0005 2011 0111 4883 0009

BS Koronowo (na składki)

64 1440 1215 0000 0000 0186 4491
Norda Bank Polska (podstawowe)

Informacja: Użytkowanie witryny oznacza zgodę 
na wykorzystywanie plików cookie.

 

Biuro Chorągwi jest czynne w godzinach:

Poniedziałek - 8.00-16.00

Wtorek - 8.30-16.00

Środa - 8.00-17.30

Czwartek - 8.30-16.00

Piątek - 8.30-16.00

Dane do faktury:
Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP
ul. Dworcowa 56
85-010 Bydgoszcz
NIP: 967-125-40-11

KRS: 0000268190
REGON: 340245801

 

 
WOSM wagggs
Początek strony